Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59252
Title: Nội dung cơ bản và điểm mới của luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
Authors: Hồ, Thị Thu An
Keywords: Nội dung cơ bản
Chống tham nhũng năm 2018
Điểm mới của luật phòng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 01 .- Tr.47-50
Abstract: Ngày 20/11/ 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) thay thế Luật PCTN số 55/2005/QH11, Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13 (Luật năm 2005). Luật PCTN năm 2018 (Luật năm 2018) với 10 chương, 96 điều sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Dưới đây là những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật năm 2018 so với Luật năm 2005.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59252
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.