Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59264
Title: Cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của công an tỉnh Bắc Giang
Authors: Bùi, Chiến Thắng
Keywords: Cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng
Hiệu quả công tác của công an tỉnh Bắc Giang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.12-14
Abstract: Trong những năm qua, bám sát mục tiêu, nội dung các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Giang, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược để tạo sự đột phá, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59264
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.