Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59266
Nhan đề: Đình chỉ và tạm đình chỉ việc giải quyết khiếu nại
Tác giả: Trần, Văn Long
Từ khoá: Đình chỉ và tạm đình chỉ
Giải quyết khiếu nại
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.15-18
Tóm tắt: Đình chỉ và tạm đình chỉ là những thủ tục cần thiết, quan trọng trong quá trình giải quyết các vụ việc, nhất là những vụ việc có tính “tố tụng" bởi những quy trình chặt chẽ, ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền cơ bản của người dân. Trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, đình chỉ và tạm đình chỉ có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, giúp xử lý được những vấn đề đang đặt ra mà hiện tại không có cơ sở pháp lý trực tiếp để điều chỉnh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59266
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.