Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59267
Title: Ngoại giao Việt Nam Chủ động, sáng tạo, hiệu quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Authors: Phạm, Bình Minh
Keywords: Ngoại giao Việt Nam
Chủ động
Sáng tạo
Hiệu quả
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09 .- Tr.3-6
Abstract: Trong những ngày này, cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9) cùng các ngày lễ lớn của dân tộc. 73 năm qua, Ngoại giao Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc, phục vụ đắc lực cho các sứ mệnh cách mạng cao cả, đóng góp xứng đáng vào sự chuyển mình mạnh mẽ của một đất nước từng bị tàn phá bởi chiến tranh trở thành một biểu tượng của hòa bình và ổn định, thống nhất và hòa hợp, đổi mới và phát triển. Trong dòng chảy lịch sử đó, 30 kỳ Hội nghị ngoại giao, từ năm 1957 đến nay (2018) đã trở thành một truyền thống tốt đẹp. Những ngày hội phát huy cao độ trí tuệ của toàn ngành đó đều với một mục tiêu duy nhất: thúc đẩy và bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc. Hội nghị ngoại giao là hoạt động sinh hoạt chính trị rất quan trọng của toàn ngành ngoại giao, quán triệt và quyết tâm hành động nhằm triển khai thắng lợi chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59267
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.