Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5927
Title: Stress ở phụ nữ bị bạo lực gia đình tại 1 số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta
Authors: Nguyễn, Thị Hoa
Keywords: Dấu hiệu stress
Phụ nữ bị bạo lực gia đình
Stress
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 4 .- Tr.31-40
Abstract: Stress là trạng thái khó chịu không thoải mái ở mỗi cá nhân, trong hoàn cảnh họ nhận biết bản thân không có khả năng đáp ứng được đòi hỏi từ bên ngoài hoặc/và từ bên trong và điều đó có thể dẫn đến những bất lợi lớn cho họ. Một người có các dấu hiệu không thoải mái đồng thời ở các mặt: thể chất, nhận thức, cảm xúc và hành vi, được xem là bị stress, nhưng nếu ở họ, chỉ có dấu hiệu không thoải mái ở một số mặt nào đó, thì có thể khẳng định, họ chưa bị stress. Kết quả nghiên cứu thực tiễn thông qua phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi trên 496 phụ nữ bị bạo lực gia đình ở một số tỉnh miền núi phía Bắc nước ta vào tháng 6 - 7/2015 cho thấy, có 40,5% số phụ nữ trong mẫu nghiên cứu bị stress. Có sự khác biệt về mức độ stress ở một số nhóm phụ nữ có tuổi, mức sống, trình độ học vấn khác nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5927
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_441.79 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.