Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59272
Nhan đề: Sự chồng chéo về văn bản quy phạm pháp luật giữa thanh tha và kiểm toán
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Thắm
Từ khoá: Quy phạm pháp luật
Thanh tha và kiểm toán
Quy định xử lý tình trạng chồng chéo
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.26-29
Tóm tắt: Bài viết: Các quy định xử lý tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán đối với doanh nghiệp nhà nước; những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân dẫn đến chồng chéo, trùng lặp; đề xuất, kiến nghị.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59272
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.