Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59277
Title: Hoàn thiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính
Authors: Nguyễn, Hoàng Việt
Keywords: Hoàn thiện quy định
Xử phạt vi phạm hành chính
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.33-36
Abstract: Xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) là một quá trình, do cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ được Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật quy định.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59277
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.