Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59279
Title: Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh lời căn dặn bất hủ
Authors: Hạ, Chí Nhân
Nguyễn, Xuân Thu
Keywords: Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09 .- Tr.32-35
Abstract: Sang năm 2019, kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa và 50 năm Bộ Chính trị công bố Bản Di chúc của Người. Đây là báu vật Quốc gia, Người để lại cho Quốc gia, cho dân tộc cũng là cho nhân loại, cho muôn đời. Trong Di chúc viết năm 1968, Người căn dặn: Sau khi đất nước hòa bình, thống nhất chúng ta phải chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi, để Việt Nam trở thành quốc gia thịnh vượng. Đây là "cuộc chiến đấu khổng lồ". Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam cho toàn Đảng, đất nước "ngày một to đẹp hơn, đoàng hoàng hơn".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59279
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.