Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59299
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Văn Long-
dc.date.accessioned2021-07-27T03:16:50Z-
dc.date.available2021-07-27T03:16:50Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2354-1121-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59299-
dc.description.abstractĐình chỉ, tạm đinh chỉ giải quyết vụ việc khiếu nại là một yêu cầu từ thực tiễn giải quyết các vụ việc khiếu nại. Đây là một vấn đề mới, tuy nhiên những nội dung có liên quan đã được tiếp cận và quy định trong pháp luật về khiếu nại. Để chế định vấn đề này, cần thiết nghiên cứu toàn diện về cách tiếp cận giải quyết các khiếu nại hiện nay, nghiên cứu so sánh với các quy trình tố tụng trong giải quyết các vụ án hình sự, dân sự... Trên cơ sở đó kết hợp với những đánh giá, tổng kết thực tiễn để thấy rõ những bất cập từ việc thiếu vắng các quy định về đình chỉ, tạm đình chỉ trong giải quyết khiếu nại, dẫn đến khó khăn trong giải quyết các vụ việc, không giải quyết triệt để các vụ việc, làm phát sinh các vụ việc khiếu nại vượt cấp, kéo dài, không bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Thanh tra;Số 03 .- Tr.9-12-
dc.subjectĐình chỉ và tạm đình chỉvi_VN
dc.subjectGiải quyết khiếu nạivi_VN
dc.titleĐình chỉ và tạm đình chỉ việc giải quyết khiếu nạivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.