Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59304
Title: Cuộc đấu tranh bảo vệ thanh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các nhà tù của địch ở miền Nam (1954-1975)
Authors: Trần, Tuấn Sơn
Lê, Minh Hường
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhà tù
Trại giam của địch ở miền Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09 .- Tr.75-79
Abstract: Trong các cuộc đấu tranh tại nhà tù của địch ở miền Nam (1954-1975), các chiến sĩ cách mạng không chỉ chống lại sự tra tấn về thể xác mà còn phải đấu tranh chống lại những mưu mô nhằm triệt tiêu niềm tin vào thắng lợi của cách mạng, sự bôi nhọ thanh danh các lãnh tụ của Đảng. Bảo vệ thanh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những thước đo về bản lĩnh và lòng trung kiên cách mạng trong các cuộc đấu tranh khốc liệt bảo vệ khí tiết của chiến sĩ cách mạng tại các nhà tù của Mỹ và chính quyền Sài Gòn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59304
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.