Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5931
Title: Tự khẳng định của học sinh trung học phổ thông trước thất bại trong học tập
Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa
Keywords: Tự khẳng định
Học sinh trung học phổ thông
Thất bại trong học tập
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 4 .- Tr.55-72
Abstract: Trong nghiên cứu này, tự khẳng định được hiểu là phản ứng tâm lý của cá nhân nhằm bảo vệ hình ảnh tích cực toàn vẹn về bản thân trong những tình huống thất bại, trước những thông tin đe dọa tới hình ảnh bản thân. Tự khẳng định của học sinh THPT được đánh giá thông qua suy nghĩ và hành động của các em trước một số thất bại trong học tập. Tự khẳng định là tích cực khi học sinh có suy nghĩ và hành động tích cực. Kết quả khảo sát trên 252 học sinh lớp 10, 11, 12 thuộc 2 trường THPT trên địa bàn Hà Nội cho thấy: Khi gặp thất bại trong học tập, cùng một lúc, học sinh có thể sử dụng nhiều cách thức để khôi phục hình ảnh tích cực về bản thân. Phần lớn học sinh có cách thức tự khẳng định tích cực, nhưng gần một nửa số học sinh có cách thức khôi phục hình ảnh bản thân chưa tích cực. Một bộ phận không nhỏ các em thường có suy nghĩ lên án bản thân và hành động tự giày vò, trách móc bản thân khi gặp thất bại trong học tập.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5931
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_854.77 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.