Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59310
Nhan đề: Cơ chế giám sát của nhà nước đối với các dự án Bot - một số vấn đề đặt ra
Tác giả: Võ, Hồng Lan
Trần, Kim Chung
Từ khoá: Cơ chế giám sát của nhà nước
Đối với các dự án Bot
Một số vấn đề đặt ra
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 03 .- Tr.33-36
Tóm tắt: Bài viết: Quy định pháp luật về cơ chế giám sát của Nhà nước đối với các dự án BOT: đánh giá quy định pháp luật về cơ chế giám sát của Nhà nước đối với các dự án BOT; một số vấn đề đặt ra trong giám sát dự án BOT ở Việt Nam và kiến nghị, giải pháp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59310
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.