Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59315
Title: Phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh Hưng Yên (1997-2010)
Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt Ánh
Keywords: Phát triển kinh tế nông nghiệp
Tỉnh Hưng Yên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09 .- Tr.98-102
Abstract: Nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, gần Thủ đô Hà Nội, Hưng Yên là một trong 8 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp, vừa có điều kiện thuận lợi để các sản phẩm nông nghiệp của Hưng Yên được tiêu thụ ở các thị trường lớn, ổn định, nhất là thị trường Hà Nội, Hải Phòng, tạo sự liên kết chuỗi sản phẩm nông nghiệp ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Với điều kiện thuận lợi đó, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, trong những năm 1997-2010, kinh tế nông nghiệp (KTNN) của tỉnh phát triển theo hướng hiện đại và đã đạt thành tựu quan trọng về cơ cấu kinh tế ngành, vùng, tạo tiền đề cho sự phát triển KTNN của tỉnh những năm tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59315
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.