Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59323
Title: Chiến lược Vòng tuần hoàn kép của Trung Quốc và tác động
Authors: Phạm, Thái Quốc
Võ, Thị Minh Lệ
Keywords: Chiến lược
Tác động
Trung Quốc
Vòng tuần hoàn kép
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.03-13
Abstract: Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc nhiều năm suy giảm liên tiếp cùng với đó là cuộc chiến thương mại với Mỹ chưa có hồi kết, hiểm họa từ đại dịch Covid 19 và những bất ổn tiềm ẩn không dự đoán được đã buộc Chính phủ Trung Quốc phải nhìn nhận lại mô hình tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong thời gian qua. Tại cuộc họp của Bộ chính trị Trung Quốc vào tháng 5/2020, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công bố y tưởng về “Chiến lược vòng tuần hoàn kép” trong đó Trung Quốc tập trung xây dựng vòng tuần hoàn trong nước bao gồm sản xuất, phân phối và tiêu dùng thay vì phụ thuộc vào vòng tuần hoàn bên ngoài. Mặc dù mới là ý tưởng xong chiến lược này cho đến thời điểm hiện tại đã tác động ít nhiều đến một số quốc gia và khu vực trên thế giới. Bài viết làm rõ nội dung của chiến lược và những tác động nêu trên, trên cơ sở đó đưa ra một số hàm ý cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59323
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.