Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59336
Title: Tỉnh Đắk Nông tổ chức tập huấn công tác lịch sử Đảng
Authors: Hoàng, Thị Kim Thanh
Keywords: Tỉnh Đắk Nông tổ chức tập huấn
Công tác lịch sử Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09 .- Tr.117-118
Abstract: Đảng bộ tỉnh Đắk Nông luôn xác định công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng của địa phương và công tác giáo dục truyền thống là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm làm rõ các chặng đường lịch sử và vai trò lãnh đạo của Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59336
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.