Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59338
Title: Văn bản mới ban hành
Keywords: Văn bản mới ban hành
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 03 .- Tr.54-58
Abstract: Bài viết: Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện tham nhũng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59338
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.