Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5933
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Vân-
dc.date.accessioned2018-12-26T02:28:32Z-
dc.date.available2018-12-26T02:28:32Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3879-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5933-
dc.description.abstractBài viết phân tích bất cập trong các quy định pháp luật điều chỉnh địa vị pháp lý của nhà giáo, bao gồm: chuẩn nghề nghiệp; chuẩn trình độ được đào tạo; quy trình tuyển dụng, quản lý, đánh giá mức độ hoàn thành công việc, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà giáo. Từ kết quả phân tích thực tiễn pháp luật, tác giả cung cấp các luận cứ để hoàn thiện quy định pháp luật về nhà giáo trong Luật Giáo dục hiện hành và các định hướng để xây dựng Luật về Nhà giáo trong tương lai.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Pháp lý;Số 02 .- Tr.42-50-
dc.subjectLuật nhà giáovi_VN
dc.subjectChuẩn nhà giáovi_VN
dc.subjectQuyền của nhà giáovi_VN
dc.subjectNghĩa vụ của nhà giáovi_VN
dc.subjectLương nhà giáovi_VN
dc.titleĐịa vị pháp lý của nhà giáo trong pháp luật Việt Nam hiện hành và định hướng hoàn thiệnvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.