Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59341
Title: Tham nhũng vặt và chống tam nhũng vặt hiện nay
Authors: Đinh, Văn Minh
Keywords: Tham nhũng vặt
Chống tham nhũng hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 04 .- Tr.6-8
Abstract: Bài viết: Tham những vặt, một đặc điểm cơ bản của tệ tham nhũng d Việt Nam; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp chống tham nhũng vặt nhìn từ thực tiễn; nguyên nhân dẫn đến tình trạng tham nhũng vặt; các giải pháp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59341
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.