Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59361
Title: Tết vui tốt lành cả năm
Authors: Nguyễn, Thị Hậu
Keywords: Tết vui tốt lành cả năm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 01+02 .- Tr.24-25
Abstract: Quá trình giao lưu và hội hập văn hóa giữa nước ta với thế giới đã mang đến nhiều sinh hoạt mang tính quốc tế, như từ Giáng sinh đến Tết dương lịch là dịp diễn ra nhiều hoạt động văn hóa giải trí từ lễ hội đến các chương trình trên truyền thông... Bài hát Happy New Year của ABBA vang lên khắp nơi báo hiệu một năm mới sắp đến!
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59361
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
858.98 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.