Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59373
Nhan đề: Kinh nghiệm của Trung Quốc về luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương và những tham chiếu cho Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Minh Tuấn
Từ khoá: Kinh nghiệm của Trung Quốc
Luân chuyển
Bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt
Những tham chiếu cho Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 10 .- Tr.62-67
Tóm tắt: Trong quá trình cải cách mở cửa và hội nhập quốc tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn chú trọng đến việc lựa chọn, bố trí và đào tạo cán bộ. Các chính sách và tiêu chuẩn về việc lựa chọn và bố trí cán bộ được xây dựng khá rõ ràng, đặc biệt, việc luân chuyển, bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương bắt đầu từ năm 1990 và tiến hành mạnh mẽ trong thời gian gần đây tại Trung Quốc và đem lại kết quả thiết thực. Đây là một trong những định hướng và ưu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm những mục tiêu chính trị lâu dài và sâu xa hơn là ngăn chặn tình trạng cát cứ, cục bộ địa phương và phòng, chống tham nhũng bên cạnh mục tiêu thử thách và nâng cao năng lực cho cán bộ. Bài viết phân tích, nêu những kinh nghiệm về thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương của Trung Quốc và những tham chiếu cho Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59373
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.