Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59382
Title: Một số nội dung quan trọngg của quyết định 362/QĐ-TTG phê duyện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025
Authors: K. Dung
Keywords: Một số nội dung quan trọng
Của quyết định 362/QĐ-TTG phê duyện
Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 04 .- Tr.42-45
Abstract: Nhằm sắp xếp hệ thống các cơ quan báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý để phát triển một cách đồng bộ các loại hình báo chí, ngày 03/4/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 362/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Dưới đây là một số nội dung quan trọng của Quyết định.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59382
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.