Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59385
Title: Bất ngờ phố thị
Authors: Nguyễn, Minh Hòa
Keywords: Bất ngờ phố thị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 01+02 .- Tr.56-57
Abstract: Sau một ngày lang thang kháp Sài Gòn, da đen nhèm nhưng rất vui, có Thiner - một họa sĩ đồ họa người Đức - luôn miệng nói "lạ lắm" và cho hay ngày mai sẽ còn tiếp tục đi khám phá nữa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59385
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
951.64 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.