Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59386
Title: Chủ tịch Tôn Đức Thắng tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, trọn đời vì sự nghiệp cách mạng
Authors: Lê, Thị Thu Hồng
Keywords: Tôn Đức Thắng
Người cộng sản
Nhà lãnh đạo xuất sắc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 10 .- Tr.77-80
Abstract: Đồng chí Tôn Đức Thắng (1888-1980) là một người cộng sản ưu tú tiêu biểu về đạo đức cách mạng, một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhớ đến đồng chí Tôn Đức Thắng là nhớ đến một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, suốt đời hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; con người của những hành động tiên phong, dũng cảm, kiên cường, giàu nghị lực, điềm đạm, chân thành, khiêm tốn,... Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tôn Đức Thắng, từ người thanh niên giàu ý chí và nghị lực, đến người cộng sản trung kiên trong ngục tù đế quốc, nhà lãnh đạo tận tụy vì sự nghiệp đại đoàn kết trong hai cuộc kháng chiến và chấn hưng đất nước sau chiến tranh... thể hiện một bản lĩnh cách mạng kiên định, gắn với những chặng đường lịch sử gian khổ mà quang vinh của dân tộc Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59386
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.