Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59390
Title: Nâng cao chất lượng dạy và học môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam ở các Trường Đại học hiện nay
Authors: Ngô, Văn Hà
Keywords: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Nâng cao chất lượng dạy và học
Ở các Trường Đại học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 10 .- Tr.81-86
Abstract: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc trau dồi thế giới quan, phương pháp luận khoa học, xây dựng niềm tin, giáo dục lý tưởng cách mạng cho người học. Thời gian qua, việc giảng dạy lý luận chính trị nói chung và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng ở các Trường Đại học đã đạt được những kết quả quan trọng, song vẫn có tình trạng học đối phó, hiệu quả chưa cao, trong khi đó, các thế lực thù địch luôn xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật. Vì vậy, nâng cao chất lượng dạy và học lịch sử Đảng là rất cần thiết, góp phần vào đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục đại học và đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận. Nâng cao chất lượng môn lịch sử Đảng cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp. Bài báo tập trung phân tích giải pháp về biên soạn giáo trình theo hướng phát huy tư duy sáng tạo của người học; phương pháp giảng dạy tích cực; hướng dẫn sinh viên tự học, cách học để chủ động chiếm lĩnh tri thức và liên hệ bài giảng với thực tiễn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59390
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.29 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.