Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59397
Title: Tranh tết - Phong vị Tết
Authors: Huỳnh, Ngọc Trảng
Keywords: Tranh tết - Phong vị Tết
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 01+02 .- Tr.64-65
Abstract: Tết là thời điểm thiêng liêng, hiểu theo nghĩa là thời điểm chuyển đổi cũ - mới, xấu - tốt và đảm bảo sự an bình là điều quan trọng trong thời điểm tết. Tầm mức quan trọng của tết bắt rễ sâu xa trong tinh thần và tình cảm của người dân là tất thảy đều coi tết là thời điểm giao hòa trời với đất, cõi âm với cõi dương, lịch đại tổ tiên vói con cháu, và hơn hết thay là sợi dây tình cảm thân ái với gia đình, gia tộc, với bạn bè thân hữu, với láng giềng, chòm xóm, cộng đồng xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59397
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
612 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.