Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59398
Title: Những điều nên và không nên khi dạy trực tuyến
Authors: Lê, Thị Bích Hằng
Keywords: Giảng dạy trực tuyến
Những điều nên tránh
Người học đạt kết quả tốt nhất
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 265 .-Tr.51
Abstract: Trong thời gian COVID-19, giảng dạy trực tuyến đang phát triển như một phương tiện để dạy và học phù hợp nhất. Trong bài báo này chúng ta sẽ thảo luận những điều quan trọng liên quan đến việc tổ chức các lớp học trực tuyến nhằm giúp ích cho người dạy và người học đạt kết quả học tập tốt nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59398
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
342.25 kBAdobe PDF
Your IP: 44.220.44.148


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.