Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5939
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Văn Nhiêm-
dc.contributor.authorTrương, Thị Minh Thùy-
dc.date.accessioned2018-12-26T02:46:03Z-
dc.date.available2018-12-26T02:46:03Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3879-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5939-
dc.description.abstractBài viết phân tích sự kiểm soát của lập pháp đối với hành pháp trong Hiến pháp năm 1946, như: kiểm soát qua cách hình thức hình thành hành pháp, chất vấn, bỏ phiếu tín nhiệm, xét xử của lập pháp đối với hành pháp… Từ đó, chỉ ra những kinh nghiệm tham khảo trong việc hoàn thiện các quy định về kiểm soát của lập pháp đối với hành pháp ở Việt Nam hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Pháp lý;Số 02 .- Tr.74-80-
dc.subjectKiểm soátvi_VN
dc.subjectLập phápvi_VN
dc.subjectHành phápvi_VN
dc.subjectChất vấnvi_VN
dc.subjectBỏ phiếu tín nhiệmvi_VN
dc.subjectHiến pháp 1946vi_VN
dc.titleKiểm soát của lập pháp đối với hành pháp trong Hiến pháp năm 1946 và những kinh nghiệm tham khảo trong giai đoạn hiện nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.