Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/594
Title: Phát triển phía Bắc sông Hồng Hà Nội quy hoạch & định hướng
Authors: Nguyễn, Trúc Anh
Keywords: Phía bắc sông Hồng
Quy hoạch đô thị
Định hướng xây dựng
Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 214 .- Tr.19-21
Abstract: Ngày 27/12/2017, Hội thảo “Quy hoạch đô thị Hà Nội định hướng phát triển kiến trúc – Quy hoạch khu vực phía Bắc sông Hồng” đã được tổ chức tại Đông Anh. Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đã nhấn mạnh vị trí, vai trò của khu vực Bắc sông Hồng trong phát triển thủ đô. Đông Anh là cơ hội tốt cho Hà Nội giải quyết việc giãn dân nội đô và hình thành một khu vực đô thị mới đồng bộ, hiện đại, sánh tầm quốc tế. Đông Anh được hoạch định phát triển là khu vực nội đô mới, có quỹ đất phát triển rộng rãi, địa hình thuận lợi cho phát triển nhưng mục tiêu đưa Đông Anh trở thành nội ô mới mở rộng đến nay phát triển còn chậm. Muốn đạt được mục tiêu, Đông Anh cần có những quyết sách mạnh mẽ để không làm lỡ cơ hội cho Hà Nội.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/594
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.43 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.