Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59402
Title: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Bích Lan
Keywords: Công tác kiểm tra
Giám sát
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 10 .- Tr.109-111
Abstract: Quán triệt chủ trương và chỉ đạo của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát Đảng, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngành kiểm tra Đảng (10-1948 -10-2018), bài viết này điểm lại một số hoạt động chính của công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59402
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.