Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59404
Title: Không gian kết nối xưa và nay
Authors: Trần, Đức Trọng
Keywords: Không gian kết nối xưa và nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 01+02 .- Tr.68-69
Abstract: Xuất phát từ một ước muốn của bản thân là người trẻ, sinh viên không chỉ muốn biết đến những yếu tố hiện đại trong thành phố, mà còn khát khao khám phá văn hóa đô thị nơi mình sinh sống. "Lịch sử đô thị Sài Gòn tròn 320 năm không phải chỉ được nghe qua lời kể hay qua sách vở mà phải bằng sự trải nghiệm đời sống thực trong những công trình kiến trúc xưa của đô thị đó", Tràn Đức Trọng chia sẻ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59404
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
908.44 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.