Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59407
Title: Mùa vàng
Authors: Ngô, Ly Kha
Keywords: Mùa vàng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 01+02 .- Tr.94-98
Abstract: Khi những tổ ấm trên cao ngày càng trở nên phổ biến với cư dân khu đô thị lớn, cách tổ chức nội thất căn hộ cũng biến đổi theo, đa dạng, linh hoạt và không kém những bất ngờ, vượt qua khuôn khổ của những bức tường mặc định.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59407
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.