Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59414
Title: Hội thảo khoa học: "Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam
Authors: Nguyễn, Thanh Hải
Keywords: Hội thảo khoa học
Đống chí Lương Khánh Thiện
Cách mạng Việt Nam
Quê hương Hà Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 10 .- Tr.117
Abstract: Sáng 9-10-2018, tại Hà Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam”. Kết luận hội thảo, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định đồng chí Lương Khánh Thiện là tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học, tự rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59414
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
612.48 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.