Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59419
Title: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi lần thứ III - năm 2018
Authors: Ngô, Thị Hải Anh
Keywords: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi
Lần thứ III
Năm 2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 10 .- Tr.118
Abstract: Trong 2 ngày 10, 11-10-2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thi Giảng viên dạy Giỏi lần thứ III-năm 2018. Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ 2 năm/lần nhằm mục đích nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên Học viện, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, từ đó giúp lãnh đạo Học viện có cách nhìn tổng thể hơn trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59419
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
624.72 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.