Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59424
Title: Về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Tây Nam (4-1977 -1-1979)
Authors: Nguyễn, Mạnh Hà
Vũ, Thị Hồng Dung
Keywords: Cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
Biên giới Tây Nam Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.3-12
Abstract: Cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta ở biên giới Tây Nam Việt Nam đã kết thúc cách đây hơn 4 thập kỷ. Đây là cuộc chiến tranh chống lại sự gây hấn, xâm lược biên giới do tập đoàn cầm quyền phản động Pôn Pốt lêng Xary của Nhà nước Campuchia Dân chủ tiến hành. Bài viết tìm hiểu nguyên nhân, diễn biến chính của cuộc chiến tranh từ ngày 30-4-1977 đến tháng 1-1979; chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, qua đó nêu lên một số nhận xét của các tác giả về những nội dung này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59424
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.