Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59425
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Dung Huyền-
dc.date.accessioned2021-07-28T01:12:45Z-
dc.date.available2021-07-28T01:12:45Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0936-8477-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59425-
dc.description.abstractNgay sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương đẩy mạnh xây dựng và phát triển các nhà máy, xí nghiệp, công trường quốc doanh cả về số lượng, chất lượng và quy mô. Do vậy, việc đảm bảo sức khoẻ của người lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, công trường quốc doanh trở thành nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế. Thực hiện nhiệm vụ, Bộ Y tế đã cụ thể hóa bằng cách điều động cán bộ; chủ động thành lập các tổ chức y tế, tiến hành chăm sóc sức khỏe của người lao động, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp, công trường quốc doanh ở miền Bắc.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.13-18-
dc.subjectHoạt động y tếvi_VN
dc.subjectNhà máyvi_VN
dc.subjectXí nghiệpvi_VN
dc.subjectCông trườngvi_VN
dc.subjectMiền Bắc Việt Namvi_VN
dc.titleHoạt động y tế trong các nhà máy, xí nghiệp, công trường ở miền Bắc Việt Nam (1954 -1975)vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.38 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.