Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59426
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Văn Phòng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Huyền-
dc.date.accessioned2021-07-28T01:14:34Z-
dc.date.available2021-07-28T01:14:34Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0936-8477-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59426-
dc.description.abstract"Đạo đức cách mạng" là tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập nhiều tới đạo đức cách mạng, trong đó có vai trò của đạo đức cách mạng đối với người cán bộ, đảng viên: giúp người cán bộ, đảng viên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; góp phần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; củng cố niềm tin cách mạng, trau dồi lập trường cách mạng, thế giới quan, nhân sinh quan của người cách mạng; giúp người cán bộ, đảng viên trau dồi phẩm chất cách mạng, bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nhân sinh. Để tu dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng có hiệu quả, theo Hồ Chí Minh, cần không ngừng học tập lý luận Mác- Lênin với mục đích và phương pháp học tập đúng đắn; mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng trau dồi, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng trên thực tế, bằng hành động cụ thể, thiết thực.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.19-23-
dc.subjectTư tưởng Hồ Chí Minhvi_VN
dc.subjectĐạo đức cách mạngvi_VN
dc.subjectCán bộvi_VN
dc.subjectĐảng viênvi_VN
dc.subjectTác phẩm "Đạo đức cách mạng"vi_VN
dc.titleVai trò của đạo đức cách mạng đối với người cán bộ, đảng viên qua tác phẩm "Đạo đức cách mạng"vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.59 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.