Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59433
Title: Đấu tranh chống tham nhũng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng
Authors: Phan, Hữu Tích
Đỗ, Anh Vinh
Keywords: Đấu tranh chống tham nhũng
Niềm tin của nhân dân đối với Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.47-52
Abstract: Lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam gần 90 năm qua là thực tiễn sinh động về sức mạnh niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đặc biệt, qua hơn 30 năm, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, bệnh tham nhũng đã gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trước thực trạng đó, Đảng đã có những chỉ đạo về đấu tranh phòng, chóng tham nhũng và đã đạt được những kết quả bước đầu; đồng thời để lại một số kinh nghiệm có giá trị trong đấu tranh chống tham nhũng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59433
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.23 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.