Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59436
Title: Nguyên Sa và quan niệm về quá trình sáng tạo của nhà văn
Authors: Trần, Hoài Anh
Keywords: Nguyên Sa
Quan niệm về quá trình sáng tạo của nhà văn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 34 .- Tr.127-133
Abstract: Những vấn đề Nguyên Sa đặt ra và luận giải về quá trình sáng tạo của nhà văn là quan niệm mang tính chủ quan của ông và còn những vấn đề chúng ta có thể đồng ý hoặc không đồng ý, sẽ tiếp tục thảo luận để tìm tiếng nói chung. Song, qua những điều mà Nguyên Sa luận bàn về quá trình sáng tạo của nhà văn đã cho thấy ở ông một kiến thức uyên áo, không chỉ về phương diện văn học mà còn cả phương diện mỹ học và triết học. Điêu này chứng tỏ, trong đời sống văn học miền Nam 1954-1975, Nguyên Sa không chỉ là một nhà thơ mà còn là một nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình có những đóng góp không nhỏ, tạo nên những giá trị cả về phương diện khoa học và thực tiễn của nền lý luận phê bình văn học miền Nam, một di sản văn chương, không thể phủ nhận trong nền lý luận phê bình văn học dân tộc hôm qua. hôm nay và mai sau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59436
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.46 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.