Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59436
Nhan đề: Nguyên Sa và quan niệm về quá trình sáng tạo của nhà văn
Tác giả: Trần, Hoài Anh
Từ khoá: Nguyên Sa
Quan niệm về quá trình sáng tạo của nhà văn
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 34 .- Tr.127-133
Tóm tắt: Những vấn đề Nguyên Sa đặt ra và luận giải về quá trình sáng tạo của nhà văn là quan niệm mang tính chủ quan của ông và còn những vấn đề chúng ta có thể đồng ý hoặc không đồng ý, sẽ tiếp tục thảo luận để tìm tiếng nói chung. Song, qua những điều mà Nguyên Sa luận bàn về quá trình sáng tạo của nhà văn đã cho thấy ở ông một kiến thức uyên áo, không chỉ về phương diện văn học mà còn cả phương diện mỹ học và triết học. Điêu này chứng tỏ, trong đời sống văn học miền Nam 1954-1975, Nguyên Sa không chỉ là một nhà thơ mà còn là một nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình có những đóng góp không nhỏ, tạo nên những giá trị cả về phương diện khoa học và thực tiễn của nền lý luận phê bình văn học miền Nam, một di sản văn chương, không thể phủ nhận trong nền lý luận phê bình văn học dân tộc hôm qua. hôm nay và mai sau.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59436
ISSN: 2354-1261
Bộ sưu tập: Nhà văn và Tác phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.46 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.