Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59449
Title: Nhà dành tặng con gái
Keywords: Nhà dành tặng con gái
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 03 .- Tr.38-47
Abstract: Căn nhà khá rộng với yêu cầu thiết kế là nhiều cây xanh, ánh sáng và ưu tiên phục vụ cho... cô con gái.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59449
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.