Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59450
Title: Viện xây dựng Đảng học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 50 năm xây dựng và phát triển
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Viện Xây dựng Đảng
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
50 năm xây dựng
Phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.90-95
Abstract: Thành lập ngày 2-11-1968, Viện Xây dựng Đảng khởi đầu từ Khoa Xây dựng Đảng thuộc Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển (1968-2018), Viện Xây dựng Đảng, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh, đã đạt được những thành quả quan trọng trong công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ, nhân viên, người lao động của Viện Xây dựng Đảng qua các thời kỳ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nổ lực đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ chung của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59450
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.