Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59452
Title: Con gà bị chặt đầu
Authors: Quiroga, Horacio
Keywords: Con gà bị chặt đầu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 34 .- Tr.163-168
Abstract: Horacio Quiroga (1878-1937)10 bậc thầy truyện ngắn nổi tiếng thế giới người Uruguay. Truyện ngắn của ông thường được coi là mẫu mực cho thể loại này trong văn học Mỹ Latinh. Là người đọc và chịu ảnh hưởng lớn của Edgar Alian Poe, các câu chuyện của ông thường tập trung vào những yếu tố siêu nhiên, thần bí, và luôn pha trộn một nồng độ đậm đặc yếu tô kinh dị và điên rồ. Ông gây ảnh hưởng lớn trường phái hiện thực kỳ ảo mà đại diện là Gabriel García Márquez.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59452
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.29 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.