Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5947
Title: Căn cứ xác lập quyền sở hữu đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu
Authors: Châu, Thị Vân
Keywords: Vật vô chủ
Vật bị đánh rơi
Bỏ quên
Vật không rõ chủ sở hữu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 01 .- Tr.33-38
Abstract: Bài viết phân tích các căn cứ xác lập quyền sở hữu đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu, nêu lên những điểm chưa hoàn thiện của các căn cứ này đồng thời đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5947
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.