Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5948
Title: Suy ngẫm lại những lời của tiền nhân nhìn từ vấn nạn ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Trọng Chuẩn
Keywords: Môi trường
Bảo vệ môi trường
Con người và môi trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 4 .- Tr.11-19
Abstract: Trong quá trình tiến hóa của mình, dù có khả năng biến đổi và cải tạo tự nhiên, thì con người vẫn phải sống dựa vào tự nhiên, gắn bó chặt chẽ với thiên nhiên. Nhiều nhà tư tưởng lớn của nhân loại đã khẳng định khả năng thích nghi và cải biến thiên nhiên của con người. Tuy nhiên, sự lạm dụng quá mức quyền lực và quá ảo tưởng về sức mạnh của mình cùng với sự thiếu hiểu biết... đang đẩy loài người vào tình thế phải đối mặt với những hậu quả ngày càng khốc liệt và vô cùng khó lường của thiên nhiên. Lời cảnh báo của Hồ Chí Minh và của các vị tiền bối trong lịch sử văn minh nhân loại đang ứng với những hậu quả nặng nề mà chúng ta đang phải chứng kiến. Mọi sự thờ ơ, vô trách nhiệm với môi trường, nhất là sự triệt hạ rừng, dù nhân danh bất cứ cái gì, đều là sự đắc tội với thế hệ hiện tại và các thế hệ tương lai. Con người cần hiểu và phải có trách nhiệm quyết định việc mình sẽ phải tiếp tục sống như thế nào trên trái đất này; phải có quan hệ ra sao với môi trường sống xung quanh mình; bằng cách nào để vừa có thể bảo vệ nó, thích ứng với nó, lại vừa không cản trở sự phát triển kinh tế của xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5948
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_585.35 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.