Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5949
Title: Xung đột lợi ích trong quá trình hoạt động của công ty chứng khoán theo pháp luật Việt Nam
Authors: Phan, Phương Nam
Keywords: Công ty chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Xung đột lợi ích
Bức tường Trung Hoa
Bảo vệ nhà đầu tư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 01 .- Tr.39-46
Abstract: Bài viết trình bày những vấn đề pháp lý liên quan đến xung đột lợi ích trong hoạt động của công ty chứng khoán (CTCK) và chỉ ra rằng xung đột lợi ích là điều không thể tránh khỏi khi CTCK cung ứng nhiều dịch vụ. Do vậy, pháp luật cần có những quy định để điều chỉnh sự xung đột lợi ích này nhằm bảo vệ nhà đầu tư và hạn chế những tiêu cực của sự xung đột lợi ích đến sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK). Bài viết cũng trình bày kinh nghiệm của các quốc gia khi giải quyết vấn đề này và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật điều chỉnh về xung đột lợi ích trong hoạt động của CTCK.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5949
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.81 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.