Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59504
Title: Vai trò của Nga với những vấn đề an ninh Đông Á
Authors: Lê, Văn Mỹ
Nguyễn, Minh Cao
Keywords: Nga
Đông Á
An ninh
Cục diện an ninh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 05 .- Tr.3-13
Abstract: Để đảm bảo lợi ích chiến lược của mình tại Châu Á – Thái Bình Dương, những năm gần đây, Nga tích cực thực hiện chính sách “xoay trục sang châu Á”. Một trong những hướng quan trọng của chính sách này can dự vào vấn đề an ninh, đặc biệt tại Đông Á, đồng thời góp phần vào việc định hình cục diện an ninh tại đây. Hai chủ điểm cơ bản này được trình bày trong bày viết dưới đây nhằm nêu bật vai trò của Nga với tư cách là một đấu thủ trong “ván cờ lớn” trong khu vực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59504
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
659.01 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.