Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5951
Title: Cơ sở khoa học của việc thành lập trại giam dành riêng cho phạm nhân chưa thành niên
Authors: Nguyễn, Quang Vũ
Keywords: Thi hành án phạt tù
Phạm nhân chưa thành niên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 01 .- Tr.47-52
Abstract: Việc thiết lập trại giam dành riêng cho phạm nhân chưa thành niên là điều kiện lý tưởng để đảm bảo những yêu cầu đặc thù của thi hành án phạt tù đối với phạm nhân chưa thành niên, nâng cao hiệu quả thi hành án. Với mong muốn nâng cao hiệu quả thi hành án phạt tù cho phạm nhân chưa thành niên, bài viết ủng hộ và đưa ra những cơ sở khoa học cho việc thành lập trại giam dành riêng đối với phạm nhân chưa thành niên ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5951
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.