Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59510
Nhan đề: Một số giá trị của nền giáo dục Phần Lan và những gợi mở tham khảo cho Việt Nam
Tác giả: Hồ, Thị Nhâm
Từ khoá: Giá trị
Giáo dục
Phần Lan
Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 05 .- Tr.58-66
Tóm tắt: Phần Lan nổi tiếng thế giới về giáo dục, những thành tựu giáo dục của Phần Lan luôn được đánh giá cao, đặc biệt là ở tinh thần dân chủ, bình đẳng, khai phóng trong giáo dục. Bài viết này trên cơ sở phân tích những giá trị tiêu biểu của nền giáo dục Phần Lan rút ra những giá trị tham khảo cho việc đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59510
ISSN: 0868-3581
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Châu Âu

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
470.05 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.