Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59518
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Lê, Quang Đăng
Keywords: Du lịch Quảng Ngãi
Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 06 .- Tr.14-15
Abstract: Quảng Ngãi là tỉnh ven biển thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có vị trí địa kinh tế, địa chính trị quan trọng, có tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa đặc sắc, điều kiện giao thương thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có du lịch. Những năm qua, Quảng Ngãi đẩy mạnh khai thác lợi thế nhằm phát triển du lịch và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, để Quảng Ngãi khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam thì còn nhiều việc cần làm, trong đó nâng cao năng lực cạnh tranh là giải pháp có thể giải quyết tổng thể những hạn chế hiện có của ngành du lịch Quảng Ngãi đẩy mạnh khai thác lợi thế nhằm phát triển du lịch và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, để Quảng Ngãi khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam thì còn nhiều việc cần làm, trong đó nâng cao năng lực cạnh tranh là giải pháp có thể giải quyết tổng thể những hạn chế hiện có của ngành du lịch Quảng Ngãi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59518
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
698.42 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.