Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5954
Title: Quan điểm của C.Mác về sự tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất tới sự biến đổi của xã hội và con người - ý nghĩa của nó trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Authors: Trương, Ngọc Nam
Keywords: C.Mác
Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất
Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư
Xã hội
Con người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 4 .- Tr.20-27
Abstract: Là người trực tiếp chứng kiến sự hình thành và phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, bằng tư duy thiên tài, C.Mác không chỉ nhìn thấy vai trò của khoa học đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất về phương diện cho “sự phát triển của tư bản cố định”, mà còn phát hiện và khẳng định vai trò vượt trội của khoa học trong việc làm biến đổi toàn bộ kết cấu việc sử dụng lao động sống trong quá trình sản xuất của nền sản xuất đại công nghiệp. Không dừng lại ở đó, C.Mác còn cho thấy tác động của lực lượng sản xuất làm biến đổi toàn bộ diện mạo của đời sống xã hội. Cho đến nay, trong điều kiện của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những chỉ bảo thiên tài của C.Mác chính là phương pháp luận định hướng trong nhận thức và vận dụng vào thực tiễn đối với việc khắc phục những hạn chế và phát huy những thế mạnh tiềm tàng của cuộc cách mạng này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5954
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_507.33 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.